En körmusikens mästare

Den unika körklang, som Eric Ericson genom sin känsla för de mångas röster i samspel utvecklat, är idag en förebild för kördirigenter världen över. Svenska körers internationella framgångar kan ses i ljuset av detta.

Som professor vid Kungl. Musikhögskolan har Eric Ericson under fyra decennier utbildat och fostrat flera generationer kördirigenter. Han har också gjort avgörande insatser för att presentera och lansera svensk nutida musik av exempelvis Sven-Erik Bäck och Ingvar Lidholm på den internationella konsertscenen.

Som inspiratör för Sveriges hundratusentals och åter hundratusentals körsångare är han oöverträffad.

 

Dirigenten är en musiker som spelar på ett instrument av röster.
– Eric Ericson